پنج‌شنبه 1 تیر 1385

داستان علمی تخیلی چیست؟ (۱)

داستان علمی تخیلی چیست؟ (۱)
نوشته‌ی سام. جی. لاندوال
ترجمه‌: محمد قصاع به دلیل رعایت حق نویسنده، برگرداننده، ناشر؛ ادامه ی این داستان برداشته شده است.