یکشنبه 8 مرداد 1385

جنگ‌افزار-نوشته: فردریک براون

جنگ‌افزار

فردریک براون

 


به دلیل رعایت حق نویسنده، برگرداننده، ناشر؛ ادامه ی این داستان برداشته شده است.