چهارشنبه 29 مهر 1388

قناری - آرتور سی. کلارک

قناری
نوشته: آرتور سی. کلارک
ترجمه: حسن ابراهیمی

***
این داستان، آبان ماه 1371 در مجله دانشمند منتشر شده بود که با اندکی تغییر و بروز رسانی نسبت به متن اصلی اینجا می آورم.
***

تا جایی که من می دانم هرگز قانونی وجود نداشته که نگهداری حیوانات دست آموز را در پایگاه های فضایی ممنوع کند. هیچ کس هم فکر نمی کرد چنین قانونی ضرورت داشته باشد. با این حال من یقین دارم اگر چنین قانونی هم وجود داشت، حتما "اِسون اُلسن" آن را نادیده می گرفت.
‏با شنیدن چنین نامی لابد فورا اسون را اسکاندیناویاییِ غول پیکری به ابعاد صد و هشتاد سانتیمتر در صد و هشتاد سانتیمتر تصور می کنید که صدا و هیکلی چون گاو نر داشته است. اما اگر چنین بود برای کار در فضا بخت چندانی نداشت. در واقع او، همانند اکثر فضانوردان پیشین، همکاری کوچک اندام و پرطاقت بود و براحتی موفق به دریافت اضافه غذایی صد و پنجاه پوندی خود می شد. اضافۀ غذایی که بسیاری از ما را نیز در رژیم غذایی کاهش وزن نگه می داشت.


به دلیل رعایت حق نویسنده، برگرداننده، ناشر؛ ادامه ی این داستان برداشته شده است.