سه‌شنبه 13 بهمن 1388

برتری - نوشته: آرتور سی. کلارک


برتری

‏نوشته: آرتور سی. کلارک
ترجمه: حسین ابراهیمی (الوند)
بازنویسی و پیرایش: سپهر رادمنش
این داستان در فروردین 1373 در مجله دانشمند چاپ شده بود.

‏در ابتدای این اقرار، که آزادانه و به میل خودم صورت می گیرد، دلم می خواهد این نکته را کاملا روشن کنم که من به هیچ وجه نه قصد برانگیختن احساس همدردی دیگران را دارم و نه توقع کوچکترین تخفیفی در رای صادره از سوی دادگاه. من ‏فقط به خاطر تکذیب برخی گزارشهای نادرست که از رادیو زندان پخش شده است، و یا گزارشهایی که در روزنامه هایی که به من اجازه مطالعه آنها را داده اند آمده است، این مطالب را بیان می کنم. این گزارشها تصویر کاملا نادرستی از علت واقعی شکست ما ارائه می دهد و من، یعنی فرمانده نیروهای مسلحِ هم نژادانم، به هنگام پایان یافتن عملیات نظامی، وظیفه خود می دانم علیه چنین افتراهایی که به افراد زیردست من زده میشود اعتراض کنم. به علاوه امیدوارم این اقرار، علت آنچه را که تاکنون دو بار از دادگاه تقاضا کرده ام و دلیلی هم بر رد آن نمی بینم، تشریح کند. 
اما شکست ما دلیل بسیار ساده ای داشت. با وجود آنچه تاکنون اظهار شده است، علت شکست ما فقدان شجاعت افراد یا ‏نقص فنی نبردناوهای جنگی ما نبود. ما تنها به یک دلیل شکست خوردیم: پایین بودن سطح دانش دشمنانمان. بله تکرار می کنم: پایین بودن سطح دانش دشمنانمان. 


به دلیل رعایت حق نویسنده، برگرداننده، ناشر؛ ادامه ی این داستان برداشته شده است.