شنبه 29 اسفند 1388

معرفی کتاب "من. آسیموف"

من. آسیموف -  (I. Asimov)
نوشته: آیزاک آسیموف
ترجمه: مهرداد تویسرکانی
انتشارات کاروان
چاپ اول-1388 

**** 

 

 

 

کتابهای خوب در ایران به ندرت چاپ می شود. آنچنانکه خوبها چون درّ گرانبها می درخشند. برگردان خوب هم کاری است که به ندرت اتفاق می افتد که برگرداننده هم به زبان اصلی کتاب چیره باشد، هم پندار خام نویسندگی به سرش نزند و کتاب مردم را به گند نکشد. به اصل اثر وفادار باشد و آنچه را که نویسنده نوشته، به پارسی برگرداند، نه آنچه خود دوست می دارد. حالا کتاب "من. آسیموف" این دو ویژگی، یعنی خوب بودن اصل اثر و خوب برگرداندن را داراست. و براستی که مهرداد تویسرکانی برگردان روان و خوبی انجام داده که به قول خودش، 26 بار آن را بازخوانی و پیرایش کرده است. اما اشکالی که بر ایشان وارد می دانم، استفاده از واژگان بیگانه است، در حالی که برابری های مناسب پارسی در دسترس و قابل استفاده هستند. دیباچه جالبی هم نوشته که خواندنی است و درگیری ذهنی خود را با انتخاب برابری مناسب برای نام آیزاک آسیموف، شرح داده است.

 

 

 

و اما آسیموف در این کتاب، از ابتدای کودکی تا هفتاد سالگی خود را در بخشهای کوتاه و به زیبایی تعریف می کند. برای من که علمی تخیلی را با ژول ورن و پس از آن با آسیموف شناختم، خواندن زندگی نامه این نویسنده بزرگ و پرکار، بسیار لذت بخش بود. نام کتاب را هم مشتاقان علمی تخیلی، می دانند که از کجا ریشه گرفته است. البته نام این کتاب را آسیموف انتخاب نکرده است، زیرا کتاب دو سال پس از مرگش به چاپ رسیده است. دلیل نامگذاری را در دیباچه و در فصل 133 خواهید یافت.
به هر روی این کتاب به قیمت 15500 تومان در کتابفروشی ها موجود است و با توجه به شمارگان 1200 نسخه ای، به زودی تمام خواهد شد. این هم از عجایب کشور ماست که کتابخوان فراوان دارد، اما خریدار کتاب اندک.
در قسمتی از متن کتاب "من. آسیموف"، زیر عنوان "مذهب" چنین خواندم:
"... در تمام طول زندگیم، هیچ دین یا مذهبی، حتی برای لحظه ای وسوسه ام نکرده است. دلیلش هم صرفا اینست که ابدا هیچ گونه خلاء اعتقادی را در وجودم حس نمی کنم. من فلسفۀ زندگی خاص خودم را دارم که شامل هیچ صورتی از ماوراءالطبیعه نمی شود و از این بابت بسیار راضیم. به طور خلاصه، عقل گرا هستم و تنها چیزی را باور می کنم که منطق بگوید.
البته بگویم که حفظ چنین وضعیتی آسان نیست. ما چنان با روایت های ماوراءالطبیعه، با پذیرش سهل و بی چون و چرای ماوراءالطبیعه و با موعظه درباره ماوراءالطبیعه احاطه شده ایم که شاید پرهیز از آن حتی برای افرادی چون من هم سخت باشد.
..."