سه‌شنبه 2 فروردین 1390

نوروز خجسته

به دلیل رعایت حق نویسنده، برگرداننده، ناشر؛ داستانها از این وبلاگ برداشته شد.

ازین پس تنها متن انگلیسی داستان در این وبلاگ قرار خواهد گفت.

همچنین داستان سفر هشتم یون تیخی را چون خود برگردانده ام همچنان برجا خواهد ماند.